Firma WestWind Solar z siedzibą w Toruniu.

WestWind Energy jest firmą założoną  w 1998 roku.
Zdobyte przez lata doświadczenie sprawiło, że grupa jest jednym z największych dostawców kompleksowych usług dla energetyki wiatrowej. Rozwój branży OZE zapoczątkował nowe realizacje w kierunku farm fotowoltaicznych i pozyskiwanie energii ze słońca i odpadów.

Podążając za nowymi wyzwaniami w roku 2012 powstała firma WestWind Solar, której działanie skupia się na źródle energii jakim jest słońce. WestWind Solar realizuje projekty fotowoltaiczne na terenie całego kraju. Każdy z nich jest dla nas priorytetowy, a indywidualne podejście sprawia, że staje się on kolejnym wyzwaniem zbliżającym nas do osiągnięcia wspólnego sukcesu. 

 

Współpracujemy z naszymi klientami dla wspólnej przyszłości, w której zielona energia jest tak naturalna, jak wiatr i słońce. 

Zakres działalności:

• Projektowanie farm fotowoltaicznych oraz domowych instalacji;
• Przygotowanie projektów koncepcyjnych i studium wykonalności dla instalacji fotowoltaicznych;
• Przygotowanie dokumentacji oraz uzyskiwanie pozwoleń administracyjnych i budowlanych;
• Koordynowanie realizacji projektów wspólnie z lokalnymi urzędami i władzami oraz z partnerami;
• Pomoc w pozyskaniu dofinasowania dla projektów OZE;
• Doradztwo w zakresie doboru elementów instalacji fotowoltaicznych;
• Wykonawstwo;
• Nadzór budowlany;
• Odbiór końcowy inwestycji;
• Przygotowanie i realizacja projektów budowlanych dla farm fotowoltaicznych od podstaw;

 

"Czysta i niedroga energia - to nasz osobisty cel"