Transformacja energetyczna trwa

Transformacja energetyczna trwa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polska Grupa Energetyczna podpisali 22.10.2021 r. porozumienie na rzecz modernizacji istniejących oraz budowy nowych elektrowni szczytowo-pompowych.

transformacja enegetyczna

Działania MKiŚ, NFOŚiGW i PGE mają na celu stworzenie dodatkowych możliwości magazynowania energii w krajowym systemie elektroenergetycznym. Głównym celem porozumienia jest rozbudowa potencjału elektrowni szczytowo-pompowych, co przyczyni się do stabilizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Strony umowy zaznaczają, że współpraca ma polegać na wymianie wiedzy oraz doświadczenia w zakresie budowy i eksploatacji elektrowni szczytowo-pompowych.

Elektrownie szytowo-pompowe

Elektrownie szczytowo-pompowe zbudowane są pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi, czyli zbiornikiem górnym i dolnym. W okresach niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną, głównie w porze nocnej oraz latem, woda ze zbiornika dolnego jest pompowana do zbiornika górnego. W godzinach, w których występuje zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną następuje odwrócenie procesu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska określiło elektrownie szczytowo-pompowe jako technologie wielkoskalowego magazynowania energii elektrycznej. Zaletami takiego rodzaju elektrowni elektrycznych jest wyrównanie bilansu mocy w systemie elektroenergetycznym, możliwość szybkiej, 2-3- minutowej, reakcji na zmiany w Krajowym Systemie Energetycznym, stabilna praca oraz zapewnienie rezerwowej energii elektrycznej w dobie transformacji energetycznej oraz rozwoju energii z odnawialnych źródeł energii jak i elektrowni atomowych. Elektrownie szczytowo-pompowe są w stanie dostarczyć nadpodaż energii w czasie jej zwiększonego zapotrzebowania.

Kto zarządza elektowniami?

Spółka PGE Energia Odnawialna posiada ok. 90% udział w rynku i tym samym jest największym operatorem elektrowni szczytowo- pompowych w Polsce. To w jej zasobach znajduje się największy obiekt tego typu w Polsce- elektrownia szczytowo-pompowa w Czymanowie w woj. pomorskim, uruchomiona w 1983 r. i posiadająca moc o wartości 716 MW. Elektrownia ta wykorzystuje spiętrzenie wód jeziora Żarnowieckiego oraz wody magazynowane w zbiorniku górnym na pobliskim płaskowyżu.

Podczas tegorocznej awarii elektrowni w Bełchatowie elektrownie szczytowo-pompowe Żarnowiec, Porąbka-Żar, Dychów i Solina dostarczyły do sieci ponad 1,5 GW mocy.

Źródło:

https://www.gramwzielone.pl/magazynowanie-energii/106579/pge-chce-budowac-elektrownie-szczytowopompowe