Rynek Fotowoltaiki

Rynek Fotowoltaiki

Szybki rozwój rynku fotowoltaiki  mimo pandemii

Według raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” wiodące firmy z branży PV, które brały udział w badaniu rynku potwierdzają pozytywne prognozy rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Z analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej wynika, że firmy nadal planują szybki rozwój, pomimo przejściowych trudności wywołanych pandemią.

- Globalna pandemia uwidoczniła negatywne skutki ulokowania większości produkcji przemysłowej poza obszarem UE. Szybki wzrost mocy w krajowym systemie energetycznym zwiększa zapotrzebowanie rynku na niezakłócone dostawy nowych technologii fotowoltaicznych i powoduje zmniejszanie zależności od dostaw nowych technologii i komponentów z zagranicy – powiedział wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

Polski rynek fotowoltaiki rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w naszym kraju. Wynika to z zainteresowania obywateli produkcją energii we własnym zakresie oraz dostępnych programów wsparcia i przyjaznych regulacji prawnych, m.in. ulg podatkowych czy programu „Mój Prąd”.

WestWind Solar Sp. z o.o. aktywnie uczestniczy w budowie rynku i aktualnie realizuje kilkanaście inwestycji fotowoltaicznych. Wspiera inwestorów w pozyskaniu środków z programu „Mój Prąd” i wskazuje najkorzystniejsze rozwiązania techniczne.

Źródło: Ministerstwo Klimatu