Ruszył projekt Odnawialne źródła energii w Bielsko Białej

Od poniedziałku 7 września w biurze obsługi klienta mieszkańcy Bielsko Białej mogą składać wnioski do projektu Odnawialne źródła energii.

Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy Bielsko Białej mogą otrzymać dotacje unijne na inwestycje związane z OZE. Do takich instalacji zaliczyć można dowolną pompę ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kolektory słoneczne i fotowoltaikę. Dofinansowanie może pokryć do 95 proc. kosztów kwalifikowanych. Podatek pokrywa grantobiorca. O udziale w projekcie decyduje punktacja zgodnie z regulaminem naboru oraz jego realizacja. Z projektu Odnawialne źródła energii mogą skorzystać właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy nie mają zaległości finansowych.

Można wybrać więcej niż jeden rodzaj instalacji OZE dla jednego budynku. Dach pod instalacje PV musi być pozbawiony enernitu/ azbestu. Budynki objęte ochroną konserwatora zabytków musza mieć jego zgodę. Wyprodukowana energia nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej. Granty będą udzielane jako refinansowanie poniesionych kosztów.

Odnawialne źródła energii w Bielsko Białej

Deklaracje udziału w formie papierowej przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta przy al. Armii Krajowej 220, pawilon pierwszy, lokal 111 (na terenie ZIAD). W okresie naboru BOK będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty w godz. 10.00-14.00. W sprawie szczegółów projektu i ewentualnych pytań została uruchomiona specjalna infolinia tel. 12/4446003 oraz 502 536 075.

Nabór kończy się 7 października.

Wszystkich zainteresowanych instalacją fotowoltaiczną zapraszamy do kontaktu.

Dobry projekt to podstawa!