Prosumenci pokryli 100% zapotrzebowania na energię

Po raz pierwszy 100 % zapotrzebowania na energię elektryczną pokryły odnawialne źródła energii z elektrowni fotowoltaicznych prosumentów!

 

Pierwszy na świecie przypadek

Pierwszy raz odnotowano sytuację, w której system energetyczny operatora australijskiego rynku energetycznego Australian Energy Market (AMEO) był w całości zasilany wyłącznie energią pochodzącą z elektrowni fotowoltaicznych.

Sukces w liczbach

W Australii Południowej uruchomiono dotąd 288 000 instalacji fotowoltaicznych dachowych, które w dniu 11 października wytworzyły moc o wartości 922 MW. Moc tę uzupełniły naziemne instalacje fotowoltaiczne o kolejne 313 MW. Razem przez około godzinę system ten pokrywał zapotrzebowanie całego australijskiego stanu.

Podobna sytuacja miała miejsce miesiąc wcześniej, kiedy to również pobito rekord. W szczytowym momencie energia pochodząca z fotowoltaiki pokryła blisko 90 % zapotrzebowania energii w Australii Południowej.

Takie wyniki osiągane są dzięki temu, że już ok. 30 % gospodarstw domowych ma zainstalowane panele fotowoltaiczne. Ponadto Instalacji przybywa o ok. 2 500 miesięcznie.

Wszystkie informacje świadczą o tym, że w Australii Południowej dachowe instalacje PV będą zaspokajać 100 % zapotrzebowania na energię elektryczną. Będzie to fenomen na skalę światową.

Jednocześnie AMEO pracuje nad tym, aby zwiększyć udział OZE w australijskim miksie energetycznym, który zastąpi energię świadczoną przez tradycyjne elektrownie.

Rozwój systemu elektroenergetycznego

Czasowe pełne pokrycie energii z PV wiąże się jednak z pewnymi trudnościami. AMEO pracuje nad rozwiązaniami, które umożliwią utrzymanie bezpieczeństwa.

Ogólna strategia zakłada wyłączenie elektrowni węglowych do roku 2040 i jednoczesne uruchomienie dużych źródeł OZE o łącznej mocy do 26 GW.

Dodatkową inercję zaczynają zapewniać ogromne baterie. Jedną z takich instalacji jest magazyn energii uruchomiony pod koniec 2017 roku o pojemności 129 MWh i mocy 100 MW. Świadczy on usługę regulacyjną zastępując w tym zakresie konwencjonalne elektrownie. W ciągu pierwszego roku działania magazynu energii oszczędności dla systemu energetycznego i odbiorców wyniosły ok. 50 mln dolarów australijskich. W związku z zadowalającymi efektami uruchamiane są kolejne magazyny energii.

Wyzwanie dla lokalnego systemu elektroenergetycznego

W trakcie pokrycia 100 % zapotrzebowania na energię elektryczna przez OZE konieczne jest również utrzymanie w minimalnym stopniu elektrowni. Dlatego konieczna jest możliwość eksportu nadwyżek; w tym przypadku nadwyżki te kierowane są do stanu Wiktoria a w najbliższej przyszłości, tj. do 2025 r., również do stanu Nowa Południowa Walia.

 

źródło:

https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/106807/prosumenci-w-australii-pokryli-100-proc-miksu-energetycznego