Mikroinstalacja na gruncie

Mikroinstalacja PV na gruncie

Dynamicznie rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, jako źródłem taniej energii, powoduje że równie dynamicznie wzrasta rynkowa oferta różnych rozwiązań - szczególnie w kontekście instalacji na gruncie. Coraz częściej korzysta się z projektów (opcji, modeli) opartych na modułach dwustronnych czy systemach nadążnych.

Koniec 2020 roku charakteryzował się przyrostem mocy i liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). W Polsce obecnie mamy już ponad 300 tys. prosumentów. Obserwowane zmiany to przede wszystkim efekt ustawy OZE. Rozwój branży w dużym stopniu nastąpił dzięki formom wsparcia inwestorów indywidualnych w postaci programu „Mój Prąd” oraz możliwości odliczenia inwestycji w instalację PV na dom jednorodzinny od podatku w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Jako inwestor stajemy przed wyborem dwóch możliwości w zakresie mikroinstalacji. Możemy rozważać wady i zalety montażu instalacji z modułami PV na gruncie oraz montażu instalacji PV na dachu.

Mikroinstalacja na gruncie

Lokalizacja mikroinstalacji PV na gruncie

Wybierając teren pod inwestycję powinniśmy zwrócić uwagę na:

- ew. zacienienie instalacji przez istniejące bądź przyszłe budynki lub rosnące drzewa,

- możliwość ustawienia w kierunku południowym,

- rodzaj gleby pod planowaną inwestycją (im cięższa tym lepsza).

Niezależnie od lokalizacji instalacji stawka VAT jest jednakowa. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. ujednoliciła stawkę z 23 proc. do 8 proc. dla urządzeń OZE montowanych poza budynkiem. W przypadku przydomowych instalacji nie ma też konieczności posiadania pozwolenia na budowę. Dotyczy to jednak tylko mikroinstalacji, czyli nie większych niż 50 kW. Wytwarzana energia w takiej instalacji nie wymaga uzyskania koncesji ani wpisu do Rejestru Małych Instalacji OZE prowadzonego przez URE. Przyłączenie odbywa się w trybie zgłoszenia do operatora. Nie ma również konieczności ogrodzenia przydomowej instalacji. Warto jednak zwrócić na to uwagę dla bezpieczeństwa dzieci i osób postronnych. Należy pamiętać, aby mikroinstalacja PV nie była znacząco oddalona od miejsca montażu inwertera. Zbyt duża odległość może powodować straty w przesyle prądu stałego. Falownik powinien być zamontowany zgodnie z instrukcją producenta. Należy unikać jego montażu w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, deszcz lub śnieg. Zagwarantuje to dłuższy czas działania urządzenia.

 

PV na gruncie westwind

Zalety montażu PV na gruncie

Jedną z zalet jest niewątpliwie swoboda montaży paneli. Moduły możemy ustawić w dowolnym kierunku pod optymalnym kątem. Daje nam to możliwość optymalnego dopasowania do stron świata, a tym samym wzrost wydajności mikroinstalacji. Prosty montaż jest dodatkowym atutem. Zaletą instalacji na gruncie jest łatwa dostępność podczas eksploatacji modułów. W przypadku instalacji na dachu jest to bardziej skomplikowane.

Systemy montażowe

Dla większości gruntów można zastosować uniwersalne systemy montażowe, systemy wbijane za pomocą kafara w grunt, systemy wkręcane lub tzw. systemy korzeniowe. Systemy uniwersalne charakteryzują się ogólnym zastosowaniem. Możemy na nich montować moduły o różnych rozmiarach oraz moduły jednostronne i dwustronne. Dla gruntów trudniejszych możemy zastosować  systemy oparte na lekkiej podmurówce lub z wykorzystaniem prefabrykatów betonowych.

Podsumowanie

Ostateczna decyzja wyboru rozwiązania należy do inwestora. Koszty umiejscowienia instalacji na gruncie są zwykle wyższe niż na dachu. Rozwiązanie to ma jednak niewątpliwie wiele zalet.

Przy okazji podkreślić należy fakt dynamicznego rozwoju branży, a co za tym idzie coraz to nowszych rozwiązań technologicznych. Zauważalny jest trend maksymalizowania efektywnej produkcji z instalacji PV. Niewątpliwie należy rozważyć wszelkie za i przeciw, aby każdy aspekt dostosować do potrzeb i oczekiwań.

 

Zapraszamy do kontaktu z specjalistą WestWind Solar, który pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie. 

 

Źródło: Inżynier budownictwa