Konsultacje unijnej strategii dla energetyki słonecznej

strategia unijna

Konsultacje unijnej strategii dla energetyki słonecznej

Trwają konsultacje publiczne w zakresie strategii rozwoju energii słonecznej w Unii Europejskiej. Jej założenia zostaną przygotowane w oparciu o wnioski z tychże konsultacji.

Na czym ma polegać Unijna Strategia Energetyczna?

Unijna Strategia Energetyczna zakłada:

  • Zwiększenie udziału zielonej energii w miksie energetycznym UE (z 20% w 2020 r. do 40% w 2030 r.)
  • Współpracę między krajami UE
  • Zapewnienie stabilnego łańcucha dostaw
  • Zapewnienie przystępności kosztowej
  • Wytwarzanie instalacji w zrównoważony sposób
  • Budowanie unijnego przemysłu energetyki słonecznej
  • Maksymalizację korzyści społecznych i ekonomicznych lokalnych społeczności

Konsultacje unijnej strategii energetycznej

W celu wzięcia udziału w konsultacjach społecznych należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie Unii Europejskiej pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13338-EU-solar-energy-strategy_en

Unia Europejska zakłada 12- tygodniowy okres konsultacji, który potrwa do 12 kwietnia 2022 r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane do końca bieżącego roku.

Źródło:

redakcja@gramwzielone.pl