Fotowoltaika dla Rolnika

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało nowe dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Rząd polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 zgłosił zmiany Komisji Europejskiej, zakładające wprowadzenie obszaru F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” dla operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Środki można przeznaczyć na uruchomienie instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach rolnych. Nabór zostanie ogłoszony przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Fotowoltaika dla Rolnika

Komu przysługuje dofinansowanie i jakie są jego cele?

Odbiorcami programu mogą być rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych.

Na co przysługuje dofinansowanie?

 • Inwestycje, w ramach których będą tworzone instalacje wytwarzające energię z promieniowania słonecznego i magazyny tej energii.
 • Inteligentne systemy zarządzania energią z możliwością zainstalowania pomp ciepła.
 • Zastosowanie rozwiązań pozwalających na wytwarzanie czystej energii.
 • Wyprodukowanie energii z promieniowania słonecznego, która będzie zużywana do obsługi urządzeń występujących w gospodarstwie rolnym, np. systemu oświetlenia czy wentylacji. Pozwoli to uniezależnić budynki gospodarcze od dostaw tradycyjnie wytwarzanej energii.
 • Inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą.

Dofinansowanie obejmuje:

 • Zakup instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią;
 • Zakup pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego;
 • Montaż instalacji w/w urządzeń do produkcji energii;
 • Koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w w/w punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
 • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Ile wynosi dofinansowanie?

 • 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
 • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość jednorazowego wsparcia dla gospodarstwa rolnego może wynosić do 150 tys. Złotych.

 

Źródło:

https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/109079/nowe-dofinansowanie-na-fotowoltaike-dla-rolnikow

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-na-zielona-energie-w-gospodarstwie-rolnym-z-prow-20142020